_IGP4761

Hoetink Advocatuur dient het belang van uw bedrijf, van u privé, van overheden, fondsen en ondernemingsraden.

Door adviezen of bijstand in de rechtszaal, bij onderhandelingen of bij mediation. Ook kunnen wij een second opinion verzorgen, en werken wij zo mogelijk onder het bereik van uw rechtsbijstandsverzekering. De focus ligt daarbij op (klik op het gebied van uw keuze):

Call

ontslag pensioen ambtenaar concurrentiebeding staande voet ontbinding transitievergoeding advocaat gespecialiseerd arbeidsongeschikt WW WIA WGA IVA premiedifferentiatie zzp arbeidsrecht pensioenrecht ambtenarenrecht arbeidsrechtadvocaat pensioenrechtadvocaat ambtenarenrechtadvocaat utrecht werkgever werknemer ontslagvergoeding vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst specialist statutair directeur WWZ loonvordering CAO arbeidsovereenkomst salaris loon verlof verrekening gelijke behandeling vakantiedagen schorsing nonactief proeftijd kantonrechter goedkoop goedkope opzegging ontslagregeling arbeidsconflict ontslagbesluit disciplinair dienstopdracht pensioengat ondernemingsraad medezeggenschap WOR ontslag pensioen ambtenaar concurrentiebeding staande voet ontbinding transitievergoeding advocaat gespecialiseerd arbeidsongeschikt WW WIA WGA IVA premiedifferentiatie zzp arbeidsrecht pensioenrecht ambtenarenrecht arbeidsrechtadvocaat pensioenrechtadvocaat ambtenarenrechtadvocaat utrecht werkgever werknemer ontslagvergoeding vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst specialist statutair directeur WWZ loonvordering CAO arbeidsovereenkomst salaris loon verlof verrekening gelijke behandeling vakantiedagen schorsing nonactief proeftijd kantonrechter goedkoop goedkope opzegging ontslagregeling arbeidsconflict ontslagbesluit disciplinair dienstopdracht pensioengat ontslag pensioen ambtenaar concurrentiebeding staande voet ontbinding transitievergoeding advocaat gespecialiseerd arbeidsongeschikt WW WIA WGA IVA premiedifferentiatie zzp arbeidsrecht pensioenrecht ambtenarenrecht arbeidsrechtadvocaat pensioenrechtadvocaat ambtenarenrechtadvocaat utrecht werkgever werknemer ontslagvergoeding vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst specialist statutair directeur WWZ loonvordering CAO arbeidsovereenkomst salaris loon verlof verrekening gelijke behandeling vakantiedagen schorsing nonactief proeftijd kantonrechter goedkoop goedkope opzegging ontslagregeling arbeidsconflict ontslagbesluit disciplinair dienstopdracht pensioengat ondernemingsraad medezeggenschap WOR